બંધ

રાજવંત પેલેસ

દિશા

રાજવંત પેલેસ રિસોર્ટ ગુજરાતના શ્રેષ્ઠ હોટેલોમાંનું એક છે. તે મહારાજા વિજય સિંઘ દ્વારા વર્ષ 1915 માં બાંધવામાં આવેલા વિજયરાજ પેલેસ સંકુલનો એક ભાગ છે.

ફોટો ગેલેરી

  • રાજવંત પેલેસ
  • રાજવંત પાલેસ પૂલ

કેવી રીતે પહોંચવું:

વિમાન દ્વારા

નજીકનું એરપોર્ટ વડોદરા છે જે લગભગ 79.1 કિ.મી. દૂર છે.

ટ્રેન દ્વારા

નજીકનું રેલ્વે વડોદરા છે જે આશરે 75.3 કિલોમીટર દૂર છે.

માર્ગ દ્વારા

રાજવંત મહેલ (વિજય પેલેસ) રાજપીપ્લા વાડિયા મહેલ પર સ્થિત છે.